Kerk in Actie / Zending Dussen-Meeuwen

De werkgroep KiA houdt zich veelal bezig met buitenlandse projecten. Dit houdt in dat we geld inzamelen via acties, collectes, spaardoosjes en de vrijwillige bijdrage.

Vaak doen we mee aan acties die vanuit de PKN zijn opgezet. Daarnaast is er de ruimte om ook onze eigen kijk op zending vorm te geven in de projecten die wij kiezen.

De Projecten die ondersteund worden zijn heel divers en bevinden zich in alle delen van de wereld. Zo lenen wij via Kiva geld uit aan ondernemers in verschillende landen.

Met deze lening of wel Microcrediet kunnen ondernemers, die bij reguliere banken vaak geen lening kunnen krijgen de basis van hun onderneming verstevigen-uitbreiden.

De resultaten van dit project zijn zonder meer positief.

Verder kunt u ons tegenkomen als wij de spaardoosjes bij u ophalen, de gavenveiling organiseren, als er pannenkoeken worden gebakken bij Aalburg rond.

Ook doet onze kerk mee aan de Pinkster fietstocht "Het lopend Vuurtje" en vele andere momenten

Het delen van wat wij zelf gekregen hebben in de vorm van talenten, ideeen Geld om een ander die het misschien wat minder goed heeft te kunnen ondersteunen

Inloggen KIA commissie

Ondersteunde projecten door Diaconie en Zending

Ga naar site Kiva microkrediet

Ga naar site Kerk In Actie-PKN

Gavenveiling op zaterdag 7 oktober